Motto:
 "Numai buna explicare a existenței generează posibilitatea bunei existențe"
 Constantin Noica

Back
Home
Continuare


În ce poate să constea dezvoltarea copiilor?

       La această întrebare s-au conceput numeroase răspunsuri. Dezvoltarea ca sporire a posibilităților de acomodare la cerințele contextelor sociale și culturale tinde să fie răspunsul dominant. Dar procedându-se astfel:

 • copiii sunt formați preponderent sub presiuni ale prezentului care între timp devine "trecut";
 • adolescenții nu știu cum să procedeze constructiv într-un mediu care nu e și al lor;
 • manifestările deviante generează fie acceptări fie respingeri, nu intervenții recuperatoare.

       Dacă socializarea nu pregătește oamenii să intervină pozitiv în social și în propria ființare, evoluțiile sociale sunt tot mai dăunătoare oamenilor iar lor le e tot mai dificil să afle calea spre buna ființare.

       Explicația procesuală a potențelor ființei umane face posibilă centrarea intervențiilor cu scopuri formative la nivelurile de profunzime ale ființei umane; devine posibilă influențarea pozitivă a proceselor care contribuie la maturizarea și socializarea copiilor, stimularea potențelor favorabile conlucrării lor la maturitate și implicării lor constructive în organizările sociale. Includerea în sfera educației a problematicii pe care o analizăm generează posibilități mai mari de orientare a educației desfășurate acum în școli spre performanțe profesionale.

 • Propunem o explicație care conține repere suficiente pentru ca implicarea în dezvoltarea copiilor să fie realmente fructuoasă. Explicația este utilă și adulților; ei obțin date suficiente pentru a-și evalua propria evoluție și pentru a introduce corecții. Adultul poate să descopere că erorile de maturizare și socializare pot fi surse ale multor genuri de dereglări care afectează și mediul său social și propria ființare, inclusiv sănătatea sa.

       Consultați cu atenție oferta noastră:

 • articolele și anchetele vă introduc în problematică;
 • biblioteca, dicționarul și librăria vă susțin documentarea.

       Propunem cursurile:

 1. Maturizarea normală; evitarea devianței
 2. Formarea capacității de raportare empirică la mediu
 3. Conturarea și evoluția capacității analitice - în pregătire
 4. Procese socializante; evoluții socializante dăunătoare omului și socialului - în pregătire

       Cursurile elaborate ar trebui să fie studiate în ordinea propusă pentru a se descoperi și conexiunile dintre ele. Procedând astfel:

 • se ameliorează cunoașterea empirică ;
 • se generează capacitatea de cunoaștere scientizată;
 • se formează competența de a îndruma alți oameni încât ei să-și dezvolte capacitățile de cunoaștere.

       Puteți să vă evaluați folosind chestionarele propuse; ele sunt urmate de comentarii utile.

Persoane de contact prin e-mail:

Mihai Gavota: mgavota@altern.org or mgavota@yahoo.com
Lucian Culda: lucian_culda@yahoo.com


CONTINUARE

Web pages copyright © 2001 - 2005 Lucian Culda. All rights reserved.
Webmaster & Web pages design Mihai Gavota.