Motto:
 "Numai buna explicare a existenței generează posibilitatea bunei existențe"
 Constantin Noica

Back
Home
Continuare


Folosesc educatorii noile posibilități formative?

       Școala este indispensabilă pentru ca:

  • omul să devină conștient de posibilitățile sale și să le cultive;
  • societatea să constituie un mediu cât mai favorabil socializării oamenilor.

       Dispunând de o explicație coerentă a posibilității conturării omului ca ființă socializată, care dezvăluie conexiunile esențiale dintre procesele maturizante și cele socializante dar și dintre om și organizările sociale în care ființează, educatorii pot să se implice constructiv în procese pe care până acum le-au putut aborda doar contextual.

       Consultați cu atenție oferta noastră:

  • articolele și anchetele vă introduc în problematică;
  • biblioteca, dicționarul și librăria vă susțin documentarea.

       Propunem cursurile:

  1. Posibilitatea și necesitatea reconsiderării premiselor intervențiilor cu scopuri educative
  2. Susținerea proceselor maturizante în școli
  3. Susținerea formării capacităților empirice în școli - în pregătire
  4. Susținerea dezvoltării capacităților analitice în școli - în pregătire
  5. Susținerea proceselor socializante în școli - în pregătire

       Cursurile, asimilate, fac posibile conlucrări sistematice cu părinții întru susținerea maturizării și a proceselor socializante, dar și pentru dezvoltarea capacităților analitice. Educatorul care își formează astfel de competențe favorizează evoluții constructive în cele mai profunde procese formatoare.

        Meditați asupra problematicii tratate în articole și anchete. Puteți să aprofundați documentarea preluând studii din arhivă și librărie.

Persoane de contact prin e-mail:

Mihai Gavota: mgavota@altern.org or mgavota@yahoo.com
Lucian Culda: lucian_culda@yahoo.com


CONTINUARE

Web pages copyright © 2001 - 2005 Lucian Culda. All rights reserved.
Webmaster & Web pages design Mihai Gavota.