Motto:
      "Numai buna explicare a existenței generează posibilitatea bunei existențe"
      Constantin Noica
Back
Home

CONCEPEREA STUDIILOR ÎN ORIZONTUL COGNITIV PROCESUAL

Depindem de organizările sociale; avem înțelegerea satisfăcătoare a funcționării lor?

ÎNTREBĂRI ESENȚIALE

Opțiuni teoretice și metodice

Studii analize comentarii

deveniți membru al clubului celor atestați, participați la studiile și consultatțile organizate de noi, beneficiați de reduceri
Înțelegând organizările sociale, descoperim posibilități de intervenție altfel ignorate.
 primiți un atestat de competență 

 participați la studiile și consultațiile pe care le organizăm în domeniul de competență atestat, fiind remunerat
Și organizările sociale depind de oameni; cum procedăm pentru a nu le afecta?  

    Modalitățile de cunoaștere pot fi corecte dacă se adecvează domeniilor de referință. Obiectele în sine sunt cele care de milenii "sancționează" interpretările eronate; ele fac oamenii să caute nu numai noi interpretări dar și noi modalități de cunoaștere.

       Interogarea procesuală a fost concepută când am conștientizat că oamenii și organizările sociale nu sunt complexități (nu tind spre stări de echilibru) ci tind să se reorganizeze sub presiuni ce se dezvoltă în interiorul lor, prin modificările ce intervin în procesorii de informații.

       Nu poți să obții interpretări satisfăcătoare ale unei existențe în devenire dacă o studiezi ca și cum ar fi statică.

       Oferim o documentare care face posibilă inițierea în conceperea analizelor în orizontul procesual și, astfel, și raportarea critică la această problematică.

    Studierea surselor disponibile poate să constituie și o introducere la cursurile aflate în pregătire.


Web pages copyright © 2001 - 2005
Lucian Culda. All rights reserved.
Webmaster & Web pages design Mihai Gavota.