Motto:
      "Numai buna explicare a existenței generează posibilitatea bunei existențe"
      Constantin Noica
Back
Home

GESTIONAREA ORGANIZAȚIILOR

Depindem de organizații; avem înțelegerea satisfăcătoare a funcționării lor?

PROGRAME

Organizația ca procesor social de informație. Cum gestionăm procesarea informației în organizație?

Cum gestionăm funcționalitatea organizațiilor?

Cum gestionăm reproducerea organizațiilor?

Situația oamenilor în organizație. În ce condiții oamenii pot să susțină organizațiile?

deveniți membru al clubului celor atestați, participați la studiile și consultatțile organizate de noi, beneficiați de reduceri
Înțelegând organizațiile, descoperim posibilități de intervenție altfel ignorate.
 primiți un atestat de competență 

 participați la studiile și consultațiile pe care le organizăm în domeniul de competență atestat, fiind remunerat
Și organizațiile depind de oameni; cum procedăm pentru a nu le afecta?  

       Trăim în organizații, depindem de situația organizațiilor, dar ce știm despre organizații?

       Ce criterii folosim pentru a le evalua?
       Intervenim în organizații astfel încât ele să constituie medii sociale favorabile?

       Răspunsurile depind de interpretarea teoretică utilizată:
- Când gândim cauzal, anumite interpretări sunt considerate;
- Când analizele sunt sistemice, alte date sunt relevante.

       Oferim o explicație teoretică care depășește modalitatea sistemică deoarece se argumentează că organizațiile au capacitatea de a se transforma și dispun de procesori de informații particularizați de capacitatea oamenilor, îndeosebi a decidenților, de a procesa informații.

       Propunem metode de implicare în organizații
care fac posibilă gestionarea lor în modalități performante deoarece:
- se gestionează și funcționalitatea și reproducerea organizațiilor (nu doar funcționarea);
- se gestionează modalitățile în care organizațiile procesează informațiile;
- situația organizațiilor este evaluată în contextele sociale care le influențează;
- se relevă aspectele care pot să genereze solidarizarea personalului întru amplificarea performanțelor organizațiilor.

       Analizați cu atenție oferta noastră. Puteți să obțineți competențe care nu sunt posibile în alte orizonturi de cunoaștere.

  • Articolele și anchetele, vă introduc în problematică;
  • Biblioteca, dicționarul și librăria vă susțin documentarea.

       Propunem spre reconsiderare patru domenii:

  1. Organizațiile sunt procesori sociali de informație; cum se gestionează procesarea informațiilor în organizații?
  2. Organizațiile se reproduc; cum se gestionează reproducerea organizațiilor?
  3. Performanțele decurg din funcționalitatea organizațiilor; cum se gestionează funcționalitatea organizațiilor?
  4. Situația oamenilor în organizații; în ce condiții oamenii pot să susțină organizațiile?

      Parcurse în succesiunea expusă, aceste cursuri fac posibile competențele menționate în obiectivele asumate.


Web pages copyright © 2001 - 2005
Lucian Culda. All rights reserved.
Webmaster & Web pages design Mihai Gavota.